1934 Sillenaré söka spränga arbetarmöte i Karlstad

Av Verner Stålberg ur Arbetaren den 28 april 1934. Mötesaffischen finns här.