1960 Såningsmän

Om Albert och William Jensen samt Leon Klack. Av Alfa Jensen (Klack) ur Arbetarekalendern 1960.