1959 Avtalsläget under 1958

Av Karl Bergkvist ur Arbetarekalendern 1959.