Marinarbetaren

En komplett scannad svit av Marinarbetaren.

Den svenskspåkiga IWW-tidningen Marinarbetaren utgavs med sammanlagt elva nummer (varav ett dubbelnummer - alltså tio tidningsnummer) under åren 1924 - 1925. Övriga information om utgivare o s v hittar man i själva tidningen!
Denna kompletta svit av tidningen Marinarbetaren har ingått i Arbetarrörelsens arkivs s k "gamla samling", men har nu överförts till ARAB:s bibliotek.
Enstaka nummer av tidningen fanns sedan tidigare i ARAB:s bibliotek, på Kungliga biblioteket och i Axel Lidströms samling på Folkrörelsernas arkiv i Örebro.
För bästa skärpa och läsbarhet rekommenderas ca 150 % förstoring.

Marinarbetaren 1924 Nr 01

Marinarbetaren 1924 nr 02

Marinarbetaren 1924 nr 03

Marinarbetaren 1924 nr 04

Marinarbetaren 1924 nr 05

Marinarbetaren 1924 nr 06

Marinarbetaren 1924 nr 07

Marinarbetaren 1925 nr 01

Marinarbetaren 1925 nr 02

Marinarbetaren 1925 nr 03-04