LS verksamhet inom gruvindustrin

Publicerad i Arbetarhistoria nr 14-15. 8 sidor. Författare Edvin Johansson.