Syndikalistiska Kvinnoförbundets verksamhet i Örebro län

När Syndikalistiska Kvinnoförbundet bildades den 15 – 16 maj 1937 representerades 12 lokala kvinnoklubbar, dock ingen från Örebro län. Under 1937 existerade endast en syndikalistisk kvinnoklubb i länet: Örebro SKK.

Syndikalistiska Kvinnoklubbar:
Guldsmedshyttans SKK [1938 - 1959]
Hällefors SKK [1938 - 1952]
Ställdalens SKK [1938 - 1966]
Yxsjöbergs SKK [1943 - 1950]
Örebro SKK [1937 – 1943]
Under 1938 ingick Karin Lundell från örebroklubben i förbundets centralstyrelse. Samma år bildades ytterligare tre klubbar i länet, Guldsmedshyttans, Hällefors och Ställdalens Syndikalistiska kvinnoklubbar.

1941 invaldes Hildur Jansson, Guldsmedshyttan som ledamot i förbundets centralsstyrelse, ett uppdrag som hon kom att inneha till och med 1947.

År 1943 bildades Yxsjöbergs Syndikalistiska kvinnoklubb, men samma år nedlades klubben i Örebro.

Klubben i Yxsjöberg nedlades 1950, två år senare, d v s 1952, gick kvinnoklubben i Hällefors samma öde till mötes.

I slutet av 1959 förklarades Guldsmedshyttans Syndikalistiska klubb som vilande, men verksamheten återupptogs aldrig.

I förbundets verksamhetsberättelse för 1966 heter det att klubben i Ställdalen hade tagit ”sabbatsår”, vilket som det skulle komma att visa sig bara var en omskrivning för att klubben lagt ner sin verksamhet för alltid.

Källor: Verkställande utskottets protokoll 1959, Verksamhetsberättelser 1937 – 1966, som ingår i Syndikalistiska Kvinnoförbundets arkiv volymerna 1, 2, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek