Lossmenkonflikten 1924-1930

Av Axel Bilare. Redovisning över Axels samtal med LS-medlemmar i Lossmen-Sävsjön som var med om Sveriges längsta lockout. 10 sidor.