SAC:s Principförklaring [1990]

Principförklaringen 16 s.

1976 års principförklaring med de av 1990-års kongress beslutade förändringarna.

Utgiven av SAC 1990 och 1992 16 s.