SAC:s Principförklaring [1952a]

Principförklaring för Sverges Arbetares Centralorganisation (SAC) : antagen av medlemmarna år 1952 genom allmän omröstning.

Utgiven av SAC 1952 6 s.

Framsidan skall scannas om.