1973 SACs verksamhetsberättelse

1973.

Redogörelse över Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) verksamhetsåret 1973 110 s.