1969 SACs verksamhetsberättelse

Redogörelse över Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) verksamhetsåret 1969 122 s.