1939 SACs verksamhetsberättelse del 03

s 156-198.

Departementens verksamhet

  • Byggnadsindustridepartementet
  • Gruv- och metallindustridepartementet
  • Trävaruindustridepartementet
  • Textilarbetarefederationen
  • Tidnings- och tryckerifederationen