34 Syndikalism och demokrati

Syndikalism och demokrati Gröndahl, Britta (författare) 7 s.

Av Britta Gröndahl.

Utgiven av SAC 1970 7 s.

Innehåll: Historisk bakgrund: direkt aktion och ekonomisk kamp, Teoretisk kritik av den parlamentariska demokratin, Demokrati måste vara de flesta möjligas medverkan.