Lagans LS lämnar SAC 1928

Lagans LS begär utträde ur SAC den 9 september 1928. Brevet är undertecknat av Folke Fridell.