Palestina - Facklig kamp i skuggan av muren

Den palestinska ekonomin är i spillror efter Israels återockupation av landet under den senaste intifadan. I mer än 30 år har Palestina levt under israeliskt förtryck, något som drabbat både facklig och feministisk kamp hårt. Trots det fortsätter kampen. Situationen blir dock allt mer ohållbar, inte minst på grund av Israels pågående arbete för att helt isolera Palestina genom bygget av apartheidmuren runt och genom hela landet. Den här rapporten försöker skildra palestinsk facklig kamp ur fackets eget perspektiv. 20 sid (2004)

Palestina04.pdf 666,46 kB