Mera motstånd

I den globaliserade världen har vi på senare år kunnat se hur inte bara stater utan också transnationella företag konsekvent bryter mot miljölagar och mot mänskliga och fackliga rättigheter. För stater finns den universella förklaringen om mänskliga rättigheter som reglerar staters agerande inom och utanför de nationella gränserna. Detta finns dock inte för företagen, som därmed fritt kan flytta produktionen världen runt, till de länder där förhållandena för tillfället medger en så kostnadseffektiv produktion som möjligt.
Skriften Mera Motstånd ger exempel på hur det faktiskt ser ut hos leverantörerna till välkända svenska företag som H&M, KappAhl, Ericsson, AstraZeneca och Scania i länder som Filippinerna, Kambodja, Bangladesh och Brasilien. Här finns också många exempel på hur fackföreningar, organisationer och individer både i Sverige och i produktionsländerna kämpar för att arbetarna ska få det bättre. Och framförallt så finns det tips på vad du själv kan göra! 16 sid (2004)

Meramotstand.pdf 346,29 kB