Arbetarnas Iran

Efter tjugofem år av islamistiskt förtryck växer en oberoende fackföreningsrörelse fram i Iran. Arbetarens Shora Esmailian och Andreas Malm reste dit för att möta unga aktivister och vänsterveteraner i ett land där klyftan mellan folket och staten bara växer. 26 sid (2004)

Se tidningen Arbetarens temasida för mer information.

iran.pdf 3,33 MB