Folkrörelserna och demokratin i robotsamhället

Folke Fridell höll vid kongressen 1960 anförandet Folkrörelserna och demokratin i robotsamhället Folke ställer frågan är socialismen omöjlig i de tekniska underverkens tid? Den nyordning som SAC genomgick efter andra världskriget levandegörs och blir begriplig. 28 minuter långt. Läs föredraget här.