Tronen, altaret, svärdet och pänningpåsen

Fullständig titel: Tronen, altaret, svärdet och pänningpåsen : föredrag hållet i Folkets hus i Stockholm den 2 november 1908

Av Knut Wicksell.

Utgiven av Ungsocialistiska partiets förlag 1909 48 s.