Syndikalism : en idéskiss 1971

Syndikalism : en idéskiss

Av Ahto Uisk.

Utgiven av Federativs förlag 1971 43 s.

Även utgiven 1970, 1975, 1981.

Innehåll: Några syndikalistiska grundbegrepp, Antiparlamentarism och statsfientlighet, Direkt aktion, Industriell demokrati, Federalism, Syndikalism - en socialism i frihet, Syndikalismens rötter, William Godwin, Max Stirner, Pierre Joseph Proudhon, Michail Bakunin, Petr Kropotkin, Gustav Landauer, Anarkism - syndikalism, Citerad litteratur.

Uisk 1971b.pdf 1,47 MB