Din rätt på jobbet

Din rätt på jobbet Uisk, Ahto (författare) 208 s.

Av Ahto Uisk.

Utgiven av Federativs förlag 1992 208 s.

Beskrivning: Din rätt på jobbet förklarar de viktiga arbetsmarknadslagarna på ett begripligt språk. Den ger en rad exempel ur arbetsdomstolens domar som belyser hur juristerna tolkar arbetsrätten och dessutom tips på hur man själv kan gå tillväga i förhandling och annat fackligt arbete.

Förutom LAS och MBL innehåller boken Lagen om offentlig anställning, Förtroendemannalagen, jämställdhetslagen, Arbetstidslagen, Arbetsmiljölagen och Kvittningslagen samt en översikt över arbetsmarknadslagarnas historia och syfte.

Din rätt på jobbet år ett utmärkt grundmaterial för studiecirklar och kurser.