Betänken eder! : till krig emot kriget! : ett bref till krigets män och tsaren

Av Lev Tolstoj utgiven av Björck & Börjesson 1904 40 s.