Världsmarknaden kräver facklig samverkan över gränserna

Av Fred Thompson.

Utgiven av IWW, Stockholm 1972 38 s.

Innehåll: De fackliga organisationerna och världsmarknaden, Ett stycke historia, Världshandeln, En del strejker är svåra att vinna, För att få det bättre måste du själv bestämma.