Teknokratin och krisen

Teknokratin och krisen : En orientering i ett aktuellt problem Stenberg, Sig. (författare) 78 s.

En orientering i ett aktuellt problem.

Av Sig. Stenberg.

Utgiven av Federativs förlag 1933 78 s.

Innehåll: Förord, Krisens orsaker och verkningar, Massfattigdom mitt i överflödet, Rationaliseringens resultat, Produktionens rationalisering under kriget, Teknokrati, Maskinens triumftåg, Nya industrier ge de arbetslösa intet hopp, Jordbruket mekaniseras i takt med industrin, Förestående rationaliseringsåtgärder, Nationalekonomin, en vilseledande vetenskap, Pris- och profitsystemet, Produktionen belastas med allt större skuldbördor, Prissystemet byggt på mänsklig arbetskraft, Den ekonomiska revolutionen en verklighet, Konsumtionsmöjligheterna ha spolierats, Värden som slösats bort, Vissa nya uppfinningar undertryckas medvetet, De ekonomiska problemen lösas ej av politiker, Arbetarklassens historiska uppgift.