Skall solidariteten strypas?

Ett års erfarenheter av kris och klasskamp.

Av Sig. Stenberg.

Utgiven av Federativs förlag 1932 32 s.

Innehåll: Den kapitalistiska krisen, Avtalsuppsägningarna, En facklig skandal, Konflikten inom massaindustrin, Maskerad lockout, Det organiserade strejkbryteriet, Uppgörelsen, Nederlagets lärdomar, Ledarväldets faror, Lönerörelser i kristider.

Framsidan ska scannas om.