Attentatet : Skall Sverges arbetare låta sig juridiskt korsfästas?

Attentatet : Skall Sverges arbetare låta sig juridiskt korsfästas? : en varning i anledning av förestående lagstiftning mot arbetarnas sträjkrätt Sjöström, Gustav (författare) 36 s.

En varning i anledning av förestående lagstiftning mot arbetarnas sträjkrätt.

Av Gustav Sjöström.

Utgiven av Syndikalistens förlag 1916 36 s. [Upplaga 17 000]

Innehåll: Memento, Skola vi svika i frihetskampen?, Social fred till varje pris, Kapitalistklassens motiv för de ekonomiska kamporganisationernas juridiska korsfästelse, Rättstvister contra intressetvister - den nuvarande avtalspolitikens konsekvenser, Likhet inför lagen?, Olika rättsverkningar av förbudet mot blockad och bojkott för arbetsgivare och arbetare, Klasslagens juridiska konsekvenser, 1. Arbetarnas omedelbara och kraftiga aktion skall brytas, 2. Sympatistrejken och arbetarnas solidaritet med och för varandra skall förklaras brottslig, 3. Arbetarna skola skingras som en fårskock - en utstuderad elakhet!, Straffrättsliga konsekvenser, 1. Fackföreningskassorna skola plundras, 2. Strejkbrytare skola också lagligen givas rätt till rövandet av organisationernas kassor, 3. Staafflagarna skola också komma i verksamhet, Vart klasslagstiftningen leder om den ej slås ned, Slutord.