Europas diktatorer : 24 diktatorer från Hitler till Stalin

Europas diktatorer : 24 diktatorer från Hitler till Stalin  Singer, Kurt (författare) 112 s.

Av Kurt Singer.

Utgiven av Axel Holmströms förlag 1936 112 s.

Innehåll: Adolf Hitler - marionett eller diktator, Benito Mussolini - Africanus major, Österrikes fyra diktatorer, Mustafa Kemal Pascha, Polen under terror, De tre baltiska diktaturerna, Oliviera Salazar - den siste portugisiske diktatorn?, Balkandiktaturerna, Stalin.

Pressröster: En lättlästare och på samma gång lärorikare framställning... på ett så begränsat antal sidor torde inte kunna uppdrivas. Social-Demokraten.

Det borde ligga i arbetarorganisationernas intresse att få boken spridd och läst. Örebro-Kuriren.