Vad är och vad vill syndikalismen?

Vad är och vad vill syndikalismen : Syndikalismen och den direkta aktionens metod  / Ragnar Casparsson. Syndikalistiska organisationsformer  / Edvin Lindstam. Syndikalismens mål / Frans Severin 32 s.

Antologi utgiven av bokförlaget Federativ 1923 32 s.

Ragnar Casparsson: Syndikalismen och den direkta aktionens metod 

Edvin Lindstam: Syndikalistiska organisationsformer 

Frans Severin: Syndikalismens mål 

Omslaget till vänster är från 1929-års utgåva.