Syndikalismens demokratiska väsen

Syndikalismens demokratiska väsen Severin, Frans (författare) 51 s.

Av Frans Severin.

Utgiven av SACs förlag 1919 51 s.

Innehåll: Inledning, De politiska partierna, Byråkrati och despotism, Parlaments- eller monarksenvälde, Syndikalismens decentralisation, Den offentliga kontrollen, Den ekonomiska koncentrationen som orsak till fackförbundscentralisationen, Träning till självstyrelse, Frihet och ansvar.