Marx mervärdeteori i sammandrag.

Marx mervärdeteori i sammandrag Severin, Frans (författare) 24 s.

Av Frans Severin.

Utgiven av Federativs förlag 1923 24 s.

Innehåll: Bruksvärde och ekonomiskt värde, Penningen och cirkulationen, Förvandling av penningar i kapital, Mervärdets produktion, Mervärdets grad, Hetsen efter merarbete.

Marx mer.pdf 4,48 MB