Centralism och decentralism 1936

Centralism och decentralism Severin, Frans (författare) 2 uppl. 24 s.

Av Frans Severin.

Utgiven av Federativs förlag 1936 2 uppl. 24 s.

Innehåll: Demokratiens och federalismens decentralisationsprinciper, Syndikalismens decentralisationssträvan, Kongress eller allmän omröstning, Centralisation föder byråkrati, Centralisationen och det ekonomiska livet.

Severin 1936.pdf 654,37 kB