Statarkval : en lantarbetarhustrus erinringar

Utgiven av Federativs förlag 1931 47 s.

[Red. av Alfred Kämpe. Enligt manuskriptet i förlagets arkiv är författarinnan Ida Sandberg]

Innehåll: Förord av Alfred Kämpe, Förord till andra upplagan av Alfred Kämpe, Inledning, Ungdomsåren, På flyttlasset, Statarliv, Meditation och elände, Fackföreningen, "Skall jag taga vara på min broder?", "Skydda mina barn från statarlivet", Statarlivets klasskillnad, Ett förfelat liv, Hemlivet, Modlöshet.

Statarkval.pdf 3,54 MB