Stig Dagerman - författare och journalist : en bibliografi

Stig Dagerman - författare och journalist : en bibliografi

Utgiven av Federativs förlag 1975 160 s.

Baksidestext: Under nästan hela sin tid som författare verkade Stig Dagerman också som journalist, främst på tidningen Arbetaren. Han har därför, förutom ett antal romaner och dramer, lämnat efter sig en omfattande produktion av artiklar, recensioner, dagsverser mm. Med denna bibliografi finns nu en samlad förteckning över allt som Dagerman publicerat.

Bibliografin är sammanställd av Hans Sandberg, fil lic på en avhandling om Stig Dagerman och 40-talet. Han har, för att bereda läsaren inte bara "nytta" utan också "nöje", tagit med ett stort antal citat, dagsverser och teckningar. Även om bibliografin i första hand är avsedd för forskare kan den därför ge god behållning även åt andra.

Innehåll: Förord, Förkortningar, Böcker (åren 1945-74), Skönlitterärt (i tidningar och tidskrifter), Journalistik (inklusive bok-, film-, och teaterrecensioner), Dagsvers, Enkätsvar och intervjuuttalanden, Inspelningar, Personregister.