Den politiske Stig Dagerman : tre studier

Den politiske Stig Dagerman : tre studier Sandberg, Hans (författare) 151 s.

Av Hans Sandberg.

Utgiven av Federativs förlag 1979 151 s

Från baksidestexten: Stig Dagerman var en av de ledande författarna i det svenska 40-talet. Han var också kulturredaktör i dagstidningen Arbetaren. Hans starka politiska engagemang som skribent i Arbetaren är välkänt, men att också mycket i hans romaner, noveller och dramer kan ses som bidrag till en politisk diskussion är mindre uppmärksammat.

I den här boken visar Hans Sandberg hur man kan läsa "Ormen" och "De dömdas ö" som idéromaner. Det politiska innehållet lyfts fram i idéhistorisk belysning och sätts in i sitt samtidshistoriska sammanhang, 30- och 40-talets Sverige och Europa. Romanfigurerna får en ny relief när de ställs mot skeenden och tendenser i tiden. En tredje studie visar på Dagermans egen situation – och hans dilemma - i det begynnande kalla krigets allt bistrare kulturklimat.