Terrorns offer

Terrorns offer : Zensl Mühsams lidandes historia  Rocker, Rudolf (författare) 104 s.

Zensl Mühsams lidandes historia.

Av Rudolf Rocker.

Utgiven av Federativs förlag 1950 104 s.

Från baksidestexten: Om TERRORNS OFFER Zensl Mühsams lidandes historia skriver förf.

"Vi måste sätta stenen i rullning och bringa Zensl Mühsams sak inför offentlighetens ögon. Inget medel får lämnas obrukat för att skaka världssamvetet mot den hänsynslösa förbrytelsen som begåtts av samvetslösa makthavare mot en under fötterna trampad människa

Zensl Mühsams är i  dag en symbol för den skändade mänskligheten. Denna enkla kvinna förkroppsligar hundratusenden olyckliga människobarns förfärliga öde som i dag går under i fängelserna och NKVDs arbetsläger och vars rop om hjälp i en förblindad värld tonar bort som ett  rop i öknens tomhet."