Nationalism och kultur del 2

Nationalism och kultur Del 2 Rocker, Rudolf (författare) 485 s.

Av Rudolf Rocker.

Utgiven av Federativs förlag 1950 488 s.

Tidningen Skaraborgaren om den första delen: " Rockers bok är etsande klar och värd både eftertanke och efterföljd. Den är ett mycket viktigt inlägg i nutidsdebatten och på Rocker varma mänsklighet kan man inte ta fel. Boken är skarpinnig, den historiska analysen lysande och som inlägg mot diktaturens fördummande nationalitetspropaganda är den överdådig."

Se omslaget för fler pressuttalanden om boken.

02 Nationsbegreppets växlingar genom tiderna

03 Språket som kännetecken för nationen

04 Rasforskning och rasteorier

05 Om begreppet kultur

06 Politisk-nationell enhet som hinder för den kulturella utvecklingen

07 Roms förhistoria

08 Rom och Grekland som symboler

09 Det djupast gemensamma hos all kultur

10 Geniet och nationen

11 Konst och nationalitet

12 Det personliga i målarkonsten

13 Nationalstaten och den gamla samhällsordningens sammanbrott

15 Litteraturförteckning