En fri tidning : Arbetaren, syndikalistisk pressröst 60 år

En fri tidning : Arbetaren, syndikalistisk pressröst 60 år Ramström, Edvard (författare) 213 s.

Av Edvard Ramström.

Utgiven av Federativs förlag 1981 213, [2] s.

Tidningen Arbetaren startade som dagstidning den 2 januari 1922. Idag är Arbetarenen vecktidning, en liten tidning, ägd av en liten organisation.

I boken om Arbetaren 60 år - EN FRI TIDNING - speglas de ämnen som betytt mest för tidningen som ett språkrör för den frihetliga fackliga kampen. Sacco- och Vanzettidramat, det spanska inbördeskriget, kampen mot nazismen, rättsrötestriderna är några av de viktiga hållpunkterna.

02 Arbetaren startar

03 Facklig kamp för människovärde och social rättvisa

04 Sacco och Vanzetti

05 Spanien våldtaget

06 Andra världskriget och kampen mot nazismen

07 Rättsrötans årtionde, Arbetaren och rättsskandalerna

08 Inte bara bröd

09 Kvinnorna i Arbetaren

10 En plantskola för unga journalister

11 På Arendorffs tid

12 Arbetaren blir veckotidning

13 Kommisionärerna och platssidorna säkrade ekonomin

14 Kända, kloka röster i Arbetarens många artikelserier

15 Värdefulla medarbetare

16 Från Solid till Federativ

17 Förändrad värld - förändrad tidning

18 Kärnkraften aktiverar och engagerar Arbetaren

19 Arbetaren inför 80-talet

20 Personregister