Hur vi gjorde revolution

Av Emile Pataud och Émile Pouget, förord av Petr Kropotkin.

Utgiven av SACs förlag 1921 206 s.

Innehåll: Förord, Till läsarna, Första bataljen, Dagen efter massakern, Strejkens proklamering, När ljuset släcktes, Begravning av offren, Regeringens ställning, Anfallsstrejken börjar, De revolutionära rekvirera, Arméns revolt, Parlamentarismens fall, Exproprierandet av bankerna, Generalstrejken i provinserna, Rörelsen bland bönderna, Distributionen ordnas, Järnvägs-, post- och telegrafväsendet, Stadslivet, Produktionens organisation, Allmän facklig kongress, Jorden åt bönderna, Folkets beväpning, Reaktionens dödskamp, Expropriation och byte, De fria yrkena, Uppfostringsfrågan, Frambringandet av välstånd, Förvecklingar med utlandet, Det sista kriget, Produktionen av lyx, Religion och konst, Kvinnans frigörelse, Slutord, En anmärkning.

Omslaget saknas.