Ovälkomna barn

Ovälkomna barn : ett ord till kvinnorna Ottesen-Jensen, Elise (författare) 2. uppl. 61 s.

Ett ord till kvinnorna.

Av Elise Ottesen-Jensen.

Utgiven av bokförlaget Brand 1926 61 s.

Innehåll: Må din hustrus liv aldrig upphöra att föda, Kvinnan är till för att föda barn, Längtan efter barn, Du skall icke föda utöver din förmåga att fostra och livnära, Preventivlagen  - lagen mot arbetarhemmen, Överklassens moral, Arbetarkvinnan föder för kyrkogården, Yrkesarbete och moderskap, Samhället som fosterfördrivare, Rashygien, Könssjukdomarna, Bättre att förekomma än att bota, Osedlighet, Klasskampsmotivet, En könslag, Havandeskapets faror, Fosterfördrivning, Hur hindrar man befruktning?, En uppgift för arbetarorganisationerna.