Människor i nöd

Människor i nöd : Det sexuella mörkrets offer Ottesen-Jensen, Elise (författare) 141 s.

Det sexuella mörkrets offer.

Av Elise Ottesen-Jensen.

Utgiven av Federativs förlag 1932 141 s.

Förord: Har du mod att en stilla natt vända ditt lyssnande öra ut mot det stora, fradgande människohavet, då skall du höra jämmer och kvidande, suckar och stönande, klagan och skri från tiotusenden, ja, hundratusenden av olyckliga, vilka offrats på den sexuella okunnighetens altare.

De människoöden, vilka här i alla anspråkslöshet framläggas för läsaren, äro blott droppar i detta lidandets mäktiga hav. Och kanhända förmår endast den, vilken personligen stått ansikte mot ansikte med varje enskild av dessa ödens förtäljare, till fullo fatta innebörden av deras nödrop.

Hur länge skola de lämnas kvar i okunnigheten?

Innehåll: En vardagshistoria, Dom utan föregående varning, En mors tragedi, På vidskepelsens altare, Ett öppet sår, Hon grät av glädje, Vispkvisten, Utan chans, Jag har dödat mitt barn!, Livets största under, Vad se´n, En rännstensunge, En självbefläckad, Hjälplös, Ett problem, Ett nödskri från ödemarken, Ett felsteg, En utväg som oftast är stängd.