Några ord till skogsarbetarna

Några ord till skogsarbetarna Olofsson, Walfrid (författare) 15 s.

Av Walfrid Olofsson.

Utgiven av SAC 1947 15 s.

Innehåll: Till skogsarbetarna!, Vad är och vad vill SAC?, För SAC existerar inget veto, Inom SAC är det medlemmarna själva som beslutar, Inom SAC bedrives också facklig verksamhet, Bättre bostäder, Frågan om en jämnare sysselsättning i skogsbruket har aktualiserats, De varierande lönerna, SSFF och SAC, Vad har blivit följden?, RLF och SAC, Någon frågar säkert, Skogsarbetare - anslut dig till SAC, Registret.

Olofsson 1947.pdf 372,19 kB