Arbetarråden i Polen och Ungern

Arbetarråden i Polen och Ungern : en dokumentation av arbetarrörelsens spontana kamp 1956-57 och det systematiska undertryckandet av denna Nilsson, Ingemar E (författare) 80 s.

En dokumentation av arbetarrörelsens spontana kamp 1956-57 och det systematiska undertryckandet av denna. Östeuropas partimonoliter undergrävs ständigt av arbetarklassen som spontant söker forma sin egen, socialistiska framtid.

Av Ingemar E Nilsson.

Utgiven av Federativs förlag 1976 80 s.

Arbetarråden i Polen och Ungern

Arbetarråden i Polen och Ungern [fulltext]

Ej komplett endast de 22 första sidorna.

En dokumentation av arbetarrörelsens spontana kamp 1956-57 och det systematiska undertryckandet av denna. Östeuropas partimonoliter undergrävs ständigt av arbetarklassen som spontant söker forma sin egen, socialistiska framtid.

Av Ingemar E. Nilsson utgiven av Federativs Förlag 1976.