Varulvar : dokumentstudier i hur nazismen övervintrar

Varulvar : dokumentstudier i hur nazismen övervintrar Nilsson, Gustaf-Adolf (författare) 311 s.

Av Gustaf-Adolf Nilsson.

Utgiven av Federativs förlag 1947 311 s.

Baksidestext: Är nazismen död? Var och en som söker klarhet i denna ytterst betydelsefulla fråga får värdefulla upplysningar av här föreliggande dokument.

Vid bedömande av det internationella läget och de strömningar som spelar i det storpolitiska kraftfältet är inblickar i efterkrigsnazismens arbete oumbärligt. Författaren avser dra undan ridån för den smygrörelse som hotar demokratin.

Föreliggande arbete har även sin stora betydelse såsom en första kalendarisk sammanställning av uppgifter om varulvsrörelsen, vilken också har förgreningar i Sverige.

Genom kalenderrubriker på bokens kapitel blir den en uppslagsbok för det politiska referensbiblioteket.

Det är en vaken medborgares plikt att ta del av de ojäviga dokument som anföras i denna bok. Den kosta 6 kr. Det kan kosta mer att inte läsa den.

Nilsson 1947.pdf 12,30 MB