Anarkismen genom tiderna

Anarkismen genom tiderna Nettlau, Max (författare) 324 s.

Av Max Nettlau.

Utgiven av Federativs förlag 1954 324 s.

Baksidestext: Denna bok utgör sammanfattningen av en forskares livsverk. Max Nettlau - en man utan motsvarighet - gjorde det till sin livsuppgift att utforska och nedteckna frihetstankens historia. Hans samlade produktion är enorm och det här föreliggande arbetet blir därför en oersättlig källhänvisning, en guldgruva för alla som vill ägna sig åt vidare forskningar på området. Samtidigt ger boken en sammanhängande grundinformation om frihetssträvandena. Den ger också något mer, nämligen författarens egen syn på historieförloppet samt de personer och rörelser som medverkat i detta. Det är en kännares ord, sagda i kärlek till friheten, även om han är kritisk mot vissa tendenser inom de frihetliga rörelserna. I vår tid som kännetecknas av djup social idékris, är Nettlaus bok en oskattbar tillgång för alla som vill finna nya hållbara utgångspunkter.

Anarkismen genom tiderna del 01

Anarkismen genom tiderna del 02

Anarkismen genom tiderna del 03