Den sociala generalstrejken

Den sociala generalstrejken

Av Arnold Roller (pseud. för Siegfried Nacht).

Utgiven av Socialistiska ungdomsklubbarnas förlag 1906 32 s.

Innehåll: Generalstrejken som kampmedel, Vad är generalstrejk?, Generalstrejkens förlopp, Generalstrejken och armén, Vilka faror hota proletariatet vid en generalstrejk?, Sammanfattning, Efter segern, Grunddragen för den samhälleliga nydaningen, Generalstrejkens historia, Föregångare, Idéns historia, Generalstrejkerna under de senaste åren.

Roller 1906.pdf 588,84 kB