Kronstadt 1921

Kronstadt 1921  : med ett utförligt appendix från Kronstadts kortlivade tidning Isvestija samt en bibliografi  Mett, Ida (författare) 88 s.

Med ett utförligt appendix från Kronstadts kortlivade tidning Isvestija samt en bibliografi.

Av Ida Mett.

Utgiven av Federativs förlag 1981 88 s.

Baksidestext: Kronstadt-revolten i mars 1921 var ett uppror för rådens makt, producenternas socialistiska självförvaltning, mot den av partiet erövrade statsmakten, bolsjevikernas byråkratiska herravälde. Befolkningen i Kronstadt försvarade en organisationsform, en princip för samhällsförvaltningen, som de ryska arbetarna och bönderna skapat av egen kraft. Det bolsjevikparti som kommit att utgöra modellen för all världens marxist-leninistiska partier kunde inte acceptera den formen.

Med upproret i Kronstadt sätter den ryska revolutionen punkt för sig själv. En så springande punkt att dess betydelse slunkit ur händerna på de flesta uttolkare. Det finns de som har velat knåda ett frågetecken av den, liksom de för vilka den hamrats ut till ett vit- eller rödglödgat utropstecken.

Ida Metts bok Kronstadt 1921 är en av mycket få som försöker skingra mystiken. Här skildras upprorets orsaker, utveckling och ändalykt såväl som samtliga inblandades göranden och (i vissa fall nog så skorrande) låtanden. Här relateras de olika politiska riktningarnas försök till efterrationaliseringar och här får upprorsmännen själva för ovanlighetens skull komma till tals. Den svenska utgåvan innehåller därtill ett appendix med artiklar ur upprorets ite speciellt högljudda men mycket distinkta språkrör, Kronstadt Isvestija.