En förtroendemans ord

En förtroendemans ord : en utredning om SACs organisationsformer  Edward Mattson (författare) 7 s.

En utredning om SACs organisationsformer.

Av Edward Mattson.

Utgiven av SAC 1936 7 s.

Inledning: År 1926 skrev Gruvindustriarbetarförbundets nuvarande förtroendeman, Edw. Mattson, nedanstående avhandling om SACs organisationsformer.Denna avhandling kan nu vara lämplig som studiematerial för gruvarbetarna när dessa nu enligt förbundet och Edw. Mattsons cirkulär skola överväga vilken organisation de skola tillhöra.

Innehåll: SACs organisationsformer, Lokala samorganisationer - klassorganisationens grundstomme, Lokalt självstyre, Organisationssystemets teknisktorganisatoriska indelning, Industrifederationerna såsom organ att övertaga de ekonomiska funktionerna och reorganisera det socialistiska samhället, Driftsektioner och industrisyndikat.

Mattson 1936.pdf 252,39 kB