Den ryska revolutionen

Den ryska revolutionen Luxemburg, Rosa (författare) 54 s.

Av Rosa Luxemburg.

Utgiven av Federativs förlag 1988 3. uppl. 54 s.

Baksidestext: Rosa Luxemburg vänder sig i denna skrift, som ursprungligen publicerades 1918, dels mot Kautsky och den reformistiska socialdemokratin, dels mot Lenin och Trotskij för de missgrepp de enligt hennes mening begick vid den ryska revolutionens inledande skede. En lysande polemisk framställning som berör den revolutionära socialismens grundproblem.

Innehåll: Förlagets förord, En kort biografi över Rosa Luxemburg av Ture Nerman, Den ryska revolutionen.