Samhällsutvecklingen och revolutionen

Samhällsutvecklingen och revolutionen Ljungdal, Gottfrid (författare) 47 s.

Föredrag hållet i Stockholms folkets hus A-sal fredagen den 16 september 1910.

Av Gottfrid Ljungdal.

Utgiven av Ungsocialistiska partiets förlag 1910 47 s.