Syndikalism och nationalism

Syndikalism och nationalism  Lessak, Fred (författare) 24 s.

Av Fred Lessak.

Utgiven av Federativs förlag 1936 24 s.

Innehåll: Socialismens ursprungliga inställning till staten, "Antiparlamentarisk parlamentarism", Skillnaden mellan stat och samhälle, Nation och folk, Staten bryter ner samhällsformen, Stat och kultur oförenliga, IAAs kongress uttalar sig för verklig internationalism i ord och gärning.

Lessak.pdf 776,29 kB